Saturday, December 25, 2010

ေသာက္ေရသန္႔ဗူး - က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္လား၊ အဆိပ္ေရလား

 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ေလာ့စ္အိန္ ဂ်လိစ္၊ ဖီးနစ္စ္၊ ခ်ီကာဂို၊ စိန္႔လူး၀စ္စ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီကပင္ ေရသန္႔ဗူးမ်ား ေသာက္သံုး ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာၾကၿပီး

ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ၀င္ေငြေဒၚလာမ်ားစြာကို ေရသန္႔ဗူးမ်ား ၀ယ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ သံုးျဖဳန္းျခင္းအား ဥပေဒ အရ တရားမ၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ေရသန္႔ဗူးသည္ ပိုက္လိုင္းေရထက္ အလြန္တရာ အရည္ အေသြး ျမင့္မားဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ နားလည္ထားမႈသည္ ျပည္သူတို႔၏ အျမင္တြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

“တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ပလပ္စတစ္ ဗူးခြံ သန္း ၆၀ ထုတ္လုပ္တယ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တယ္၊ ေနာက္ အမႈိုက္ က်င္းေတြကတဆင့္ ေျမႀကီးထဲ ျမွဳတ္ပစ္လိုက္ၾကေရာ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒီလိုလုပ္ေနျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာျဂိဳလ္ကို ဖ်က္လို႔ဖ်က္ဆီး လုပ္ေနတာသာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး တစ္ကြက္မွ မရွိပါဘူး” ဟု အေမရိကန္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ ကာကြယ္ေရး ေကာင္စီမွ အဲရစ္ အိုလ္ဆင္ က ေျပာခဲ့သည္။စားသံုးသူတို႔သည္ ေရသန္႔ဗူးကို ၀ယ္ေသာက္ရာတြင္ ပိုက္လိုင္းမွ လာေသာေရထက္ ပိုမို အႏၱရာယ္ ကင္းသည္၊ ပိုမို သန္႔ရွင္းသည္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပိုမို ကိုက္ညီသည္ ဟု အထင္မွားလ်က္ ၀ယ္ယူေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ေရသန္႔ဗူး ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္လည္း သန္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေငြ အေျမာက္အျမားကို သံုးစြဲလ်က္ စားသံုးသူမ်ားအား ေရသန္႔ဗူးသည္ ပိုက္လိုင္းေရထက္ ပိုမို စိတ္ခ်ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း လွည့္စားေနၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္သူတို႔က ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ကာ ေစာဒက တက္ေနၾကေပၿပီ။

အေျဖရခက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ…

• ေရသန္႔ဗူးက ပိုက္လိုင္းေရထက္ တကယ္ေရာ ပိုေကာင္းလို႔လား။

• ပလပ္စတစ္ဗူးေတြဆီက ဓာတု အဆိပ္အေတာက္ေတြ ေရထဲတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါသလား။

• ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရသန္႔ဗူးေၾကာင့္ ကရိကထမ်ားတဲ့ ဒုကၡက အခ်ိန္ နဲ႔ ေငြေတြ ျဖဳန္းပစ္တာ သက္သက္ပဲလား။

• အေမရိကရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္စြန္႔ပစ္ ပလပ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ အဓိကတရားခံဟာ ေရသန္႔ဗူး ဆိုတာသိၾကရဲ႕လား။

• ေလ့လာခ်က္အမ်ားစု အရ ေရသန္႔ဗူး ေရ ရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ ပိုက္လိုင္းေရနဲ႔စာရင္ အတူတူ ဒါမွမဟုတ္ ေလ်ာ့ေတာင္ ေလ်ာ့ေနတယ္ ဆိုတာ လူအမ်ားသိၾကရဲ႕လား။

• အိမ္သံုး ေရစစ္ေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသလား၊ ဘယ္ေရစစ္က အေကာင္းဆံုးပါလဲ။

ေမာင့္စီႏိုင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မွ ေဒါက္တာ လီယို ၾထာစႏၵီ က အမ္အက္စ္အင္န္ဘီစီ သတင္းဌာနတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုး ေသာက္သံုးေရ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ား၏ စိုးရိမ္စရာမ်ားရွင္းေနပါသည္။ ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ား အာလံုးသည္ ေရထဲသို႔ ဓာတု အဆိပ္မ်ား အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုမို စိမ့္ထြက္ေနလ်က္ရွိသည္။ လူသိမ်ားလွသည့္ ျပန္ျဖည့္ႏိုင္ေသာ ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ားသည္ပင္ ဘိုင္ဖီေနာလ္ ေအ ဟုေခၚသည့္ ဘီပီေအ ဓာတု အဆိပ္မ်ား ေရထဲသို႔ ထြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး ေျဖရွင္းနည္းမွာ အိမ္တြင္း ေရစစ္မ်ားသံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ ျပန္ျဖည့္သြင္းႏိုင္ေသာ ဖန္ပုလင္း ေရမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းႏိုင္ေသာ ဖန္ပုလင္း ေရမ်ား

မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာ ရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေရသန္႔ဗူးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ပိုမို ခ်ဲ႕ကားကာ ေၾကာ္ျငာ ထားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပလ်က္ရွိၾကပါသည္။ “မ်ားစြာေသာ ပိုက္လိုင္းေရ တို႔သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စုေဆာင္းရရွိၿပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လ်င္ ေရသန္႔ဗူး သည္လည္း ပိုက္လိုင္းေရထက္ ပိုမို စိတ္ခ်ရေၾကာင္းကို မည္သို႔မွ် အာမ မခံႏိုင္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။” (သဘာ၀ရင္းျမစ္ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ၊ ၀ါရွင္တန္ ကိုလံဘီယာ ခ႐ိုင္)

အိမ္သံုးေရစစ္ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ေရသန္႔ဗူးထက္ အရည္အေသြးပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာေရ၊ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာ သဘာ၀အရသာႏွင့္ ေရကို ကုန္က်စရိတ္ ဆယ္ဆမွ်ျဖင့္ သက္သာစြာ ရရွိႏိုင္ပါမည္။ ဗူးခြံေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ေရသန္႔ဗူးေတြက ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘာေတြထိခိုက္ႏိုင္လဲ ဆိုရင္၊

• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္းမွာပင္ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ေရသန္႔ဗူး သန္း ၆၀ လႊင့္ပစ္ေနၾကတယ္။

• ပလပ္စတစ္ဗူးေတြ ထုတ္လုပ္တာကေန ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထု နဲ႔ ထည္ နဲ႔ ထုတ္လႊတ္ လ်က္ရိွတယ္။

• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ကမာၻ တစ္၀ွမ္း ပိုက္လိုင္းေရကို စစ္ၿပီး ဗူးသြင္းထားတဲ့ ေရ ေတြ ေန႔စဥ္ သယ္ပို႔ ေနတာ ေလာင္စာဆီ ဂါလံ သန္းခ်ီၿပီး ဆံုး႐ႈံးေနလ်က္ရွိတယ္။

• ေရသန္႔ဗူး ထုတ္လုပ္ရန္ ၎ ထဲသို႔ ထည့္သြင္းရသည့္ ေရထက္ သံုးဆမွ် ေရ ကုန္ဆံုးသည္ ျဖစ္ရာ အလြန္႔အလြန္ အေဟာသိကံ ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ ဟူလို။

အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းေသာ ေလ့လာမႈတုိင္းတြင္ ေရသန္႔ဗူးမ်ား၌ အဏုဇီ၀ ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

“ေရသန္႔ဗူး ျဖစ္ျဖစ္ ပိုက္လိုင္းေရ ျဖစ္ျဖစ္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား ကင္းရွင္းရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အိမ္ သံုး ေရစစ္ စနစ္ တစ္ခု ကသာ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ေသခ်ာေပါက္ အေျဖပင္ ျဖစ္ပါသည္။” ဟု ေရ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ All about Water စာအုပ္ေရးသားသူ ႏွင့္ ေရ သတိ WaterWarning.com အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အယ္ဒီတာ ခ်ားလ္စ္၊ စၾထန္း က ေရးသားခဲ့ဘူးပါသည္။

“ေရသန္႔ဗူး ေသာက္သံုးျခင္း အေလ့အထ အတြက္ ယုတၱိရွိသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ရွာမရ။ ေစ်း ကႀကီးေသး၊ ေသာက္ရေတာ့ နည္းနည္းေလး၊ က်ဳပ္တုိ႔ ၿဂိဳလ္ကမာၻကိုလည္း ခြင့္မလႊတ္ခ်င္စရာ ေကာင္းေအာင္ ညစ္ပတ္ေပေရေစေသးတယ္။” ဟု ေဒါက္တာ ဂ်ဴလီယံ ၀ွစ္တကာ က မွတ္ခ်က္ေပးထား၏။

ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းကို ႐ိုး႐ိုးေလးႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု

အိမ္တြင္း ေရစစ္ စနစ္ သည္ ယုတၱိ အရွိဆံုး၊ ေစ်း အသက္သာဆံုး၊ အလြယ္ကူ ဆံုး၊ ပိုက္လိုင္းေရႏွင့္ ေရသန္႔ဗူးမ်ားကို က်န္းမာေရး အညီညြတ္ဆံုး အစားထိုးနည္းလမ္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သံုး ေရစစ္ စနစ္ ျဖင့္ မည္၍မည္မွ် သန္႔စင္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ လိုသေလာက္ ေရသန္႔သန္႔ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဓာတု ကင္းစင္ ေရ ရရွိေရး ကို အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည္ ဟု စဥ္းစားမိလွ်င္ သင္၏ အိမ္၌ အိမ္သံုး ေရစစ္ စနစ္ ရွိရန္ အထူး လိုအပ္လွပါသည္။

ဤ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစ့ငု ေလ့လာလိုက္ပါက “ေရသန္႔ဗူး ဆို မေသာက္ဘူးေဟ့” ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိေသာ အသိတရားၾကြယ္၀ၿပီး စားသံုးသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကလိမ့္မည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ သင္ အတြက္လည္း ပိုေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑ အတြက္လည္း ပိုေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျမကမၻာ အတြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။သတင္းေရးသူ။ ေက်ာ္ျငိမ္းေအး

Wednesday, 22 December 2010 02:56

http://www.maukkha.org/index.php?option=com_content&view=articl...