Monday, April 25, 2011

အဘိဓမၼာစာအုပ္ ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္းစာအုပ္ နည္းပညာစာအုပ္ေတြပါ

အဘိဓမၼာစာအုပ္မ်ား

စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶအဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?oymznq4zzy2

စာအုပ္အမည္ = ကမၼဌာန္းအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?yjxmax0vmmd

စာအုပ္အမည္ = ပစၥည္းအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?gtkuam0mv9j

စာအုပ္အမည္ = သမုစၥည္းအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?umjdvpyivyj

စာအုပ္အမည္ = ရုပ္အပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?cnxk0gyidmj

စာအုပ္အမည္ = ဘံုအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?yygttiizgcz

စာအုပ္အမည္ = ၀ီထိအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?ammebxoje1f

စာအုပ္အမည္ = ပကိဏ္းအပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wydznrteymm

စာအုပ္အမည္ = ေစတသိက္အပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?edddrjmms18

စာအုပ္အမည္ = စိတ္အပိုင္း
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?pb2mxximn7o

စာအုပ္အမည္ = အဘိဓမၼာပရမတၳ
သံခိပ္က်မ္းသံေပါက္လကၤာ
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?0mzvya9dapm

စာအုပ္အမည္ = အေၿခခံအဘိဓမၼာ
ေရးသားသူ = ဓမၼဓါန
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?3i2txvqgmcs

ေလ့လာမွတ္သား ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမ်ား
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ-၁
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၂
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၃
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၄
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၅
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ) အပိုင္း(ဂ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၆
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၇
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၈
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ- ၉
ေရးသားသူ = ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာၿပန္စာေပအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =အပိုင္း(က) အပိုင္း(ခ)


ေလ့လာမွတ္သား နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား
စာအုပ္အမည္ = MAKING MYANMAR WORDPRESS BLOG
ေရးသားသူ = mmwordpress.com
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?7bwb8787u86c9ba
စာအုပ္အမည္ = TWENTY THINGS I LEARNED ABOUT BROWSER AND INTERNET (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = www.20thingsilearned.com
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?kv1qe99nr8id3gb
စာအုပ္အမည္ = WEB DESIGN HTML AND CSS
ေရးသားသူ = WORLD WIDE MYANMAR
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?fflsbgmr77i9rbo
စာအုပ္အမည္ = AUTOCAD 2005
ေရးသားသူ = ဦးေအာင္ၿမင့္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?jhh7u5ksx3hum5m
စာအုပ္အမည္ = AUTOCAD 2002
ေရးသားသူ = ေရာဘတ္တင္ေအး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?uv7gv93w69ykx13
စာအုပ္အမည္ = အေကာင္းဆံုးကြန္ပ်ဴတာၿပဳၿပင္ၿခင္း
အေၿခခံနည္းစနစ္
ေရးသားသူ = ဦးေအးကိုကို
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?ksqsyeashheupib
စာအုပ္အမည္ = BUILDING WEBSITES WITH JOOMLA
ေရးသားသူ = HAGEN GRAF
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?xo9txgs54c2cytf
စာအုပ္အမည္ = ADOBE PHOTOSHOP CS (ၿမန္မာ)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?p07vsb70gmrk9q5
စာအုပ္အမည္ = ဂ်ီေမးရဲ႕လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?4cv9xsb0rh3bjz2
စာအုပ္အမည္ = JOOMLA QUICK START (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?bb71n4lq41v045t
စာအုပ္အမည္ = MS FRONT PAGE 2002
ေရးသားသူ = ကကကြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?zzydzvnm0dd
စာအုပ္အမည္ = ဖိုတိုေရွာ့မွတ္စုမ်ား
ေရးသားသူ = ၿမန္မာမိသားစုဖိုရမ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu
စာအုပ္အမည္ = BASIC WORD PROCESSING (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = UNIVERSITY OF TASMANIA
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?mj2nzlrzw3v
စာအုပ္အမည္ = ဗီဒီယိုတည္းၿဖတ္ၿခင္းသင္ခန္းစာ
ေရးသားသူ = ဗိုလ္ၾကီးကိုကိုဦး(စစ္တကၠသိုလ္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?ijjgjjvz3t3
စာအုပ္အမည္ = ပီစီတပ္ဆင္ၿခင္း
ေရးသားသူ = သံလံုငယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?dyq5n2ndvyd
စာအုပ္အမည္ = ပီစီတစ္လံုးတပ္ဆင္ရန္ေရြးၿခယ္ၿခင္း
ေရးသားသူ = သံလံုငယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?ytoevqnnqwy
စာအုပ္အမည္ = LEARNING CSS- 2
ေရးသားသူ = ဖိုးလၿပည့္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?gzdzlffuzqz
စာအုပ္အမည္ = MS POWER POINT 2002
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?eoe2jwhniyd
စာအုပ္အမည္ = LEARNING CSS
ေရးသားသူ = ေစတန္ေဂါ့
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?znjmdeh3zkd
စာအုပ္အမည္ = HARDWARE AND NETWORK
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?myzzm4tjnh4
စာအုပ္အမည္ = VISUAL BASIC 6.0
ေရးသားသူ = ကကကြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?44ykzzz1m2m
စာအုပ္အမည္ = VB 6.0 TUTORIALS (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?jnmgjymmz1u
စာအုပ္အမည္ = MICROSOFT ACCESS 2002
ေရးသားသူ = ကကကြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?l07778b87waz8os
စာအုပ္အမည္ = ဂ်ီေတာ့ႏွင့္ပက္သက္သမွ်
ေရးသားသူ = ေမာင္ေနေဆး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?noziemyl5yj
စာအုပ္အမည္ = LEARNING HARDWARE IN 5 MIN
ေရးသားသူ = ရဲမာန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းအေသးစိတ္သိစရာ
ေရးသားသူ = ဦးေဇာ္လင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?qnji1uh2qnj
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာတပ္ဆင္ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းနည္း
ေရးသားသူ = မ်ိဳးသူရ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?zxjnayfxynw
စာအုပ္အမည္ = COMPUTER DICTIONARY (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?niyytyqwwtj
စာအုပ္အမည္ = LEARNING GUIDE FOR 3D STUDIO MAX
ေရးသားသူ = ေနေဇာ္၀င္းေမာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?quhmiu0gomy
စာအုပ္အမည္ = VIDEO CONFERENCING SERVER (ၿမန္မာ)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?gzt2tycucb3
စာအုပ္အမည္ = SMALL OFFICE OR HOME OFFICE NETWORK (ၿမန္မာ)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?d1dkxscgcsz
စာအုပ္အမည္ = REMOTE DESKTOP ENVIRONMENT
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?uu0mj6i2dyd6nkf
စာအုပ္အမည္ = PROTECTING FROM
INTERNAL THREATS (ၿမန္မာ)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wgjxwdznend
စာအုပ္အမည္ = သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?dzsiyudsbh3
စာအုပ္အမည္ = NETWORK ADDRESS TRANSLATION
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?cclacsgsywd
စာအုပ္အမည္ = CMS AND DYNAMIC PORTAL ENGINE
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wan1g45myhw
စာအုပ္အမည္ = INTERNET CONNECTION SHARING
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wjzrnumnmtg
စာအုပ္အမည္ = E-MAIL SERVER
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?nyf3dwiezmz
စာအုပ္အမည္ = DOMAIN NAME SYSTEM SERVER
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?jmzmewt9cm1
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္
စနစ္စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း
ေရးသားသူ = တိုးေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wswd9ayna1t
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တိုးၿမွင့္ၿခင္းႏွင့္
ၿပဳၿပင္ၿခင္းပညာ
ေရးသားသူ = ဖိုးႏိုင္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?z0jmgzdyggq
စာအုပ္အမည္ = PC MECHANIC
ေရးသားသူ = ဦးေဇာ္လင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb
စာအုပ္အမည္ = လြယ္ကူစြာဂ်ီေမးႏွင့္ဂ်ီေတာ့အသံုးၿပဳနည္း
ေရးသားသူ = ရာဇာမိုး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?050ltj4kgkd
စာအုပ္အမည္ = ဂူးဂဲလ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား
ေရးသားသူ = ေဇယ်ာစံ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?yyyzjylj2gy
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေၿဖ
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?qndaxgdede0
စာအုပ္အမည္ = TIPS AND TRICKS OF PS CS4 (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = LYNETTE KENT
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?52q0ew2umzg
စာအုပ္အမည္ = ပံုရိပ္မ်ားရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုသဘာ၀
ေရးသားသူ = MM PHOTOSHOP
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?jd0hmmzdqdj
စာအုပ္အမည္ = MAYA AND PHOTOSHOP (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = DANIEL GRAY
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wlzgykyjmjw
စာအုပ္အမည္ = AUTOCAD 2009 INTRODUCTION (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = AUTODESK
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?nntdwzmynyo
စာအုပ္အမည္ = INTRODUCING MAYA 2008 (အဂၤလိပ္)
ေရးသားသူ = DARIUSH
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?gzzntmzzcxm
စာအုပ္အမည္ = ၀က္ဒီဇိုင္းလက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား
ေရးသားသူ = ဦးေသာင္း၀င္း(ပန္းခ်ယ္ရီ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?tzdqjdmemdj
စာအုပ္အမည္ = ဘေလာ့ဂါႏွင့္ဆိုက္ဘာအတိုက္အခံ သမားမ်ားလက္စြဲ
ေရးသားသူ = နယ္စည္းမၿခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?zjcjv2dnrso
စာအုပ္အမည္ = HTML မိတ္ဆက္
ေရးသားသူ = ေစတန္ေဂါ့
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?w3cdqdzwmmx
စာအုပ္အမည္ = တီထြင္မွဳေမွာ္၀ိဇၨာၾကီးအယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္
ေရးသားသူ = ခ်စ္စံ၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?njiycdz4htw
စာအုပ္အမည္ = တီထြင္မွဳမ်ား
ေရးသားသူ = ခင္ေမာင္ေဇာ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?cigqtwgskzx
စာအုပ္အမည္ = သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ
ေရးသားသူ = ခင္ေမာင္ေဇာ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?wymogtik4cu
စာအုပ္အမည္ = WINDOW INSTALLATION (ၿမန္မာ)
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?yidm0udqzuz
စာအုပ္အမည္ = ၀က္ပိတ္တစ္ခုဖန္တီးၿခင္း
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?dgxzdjwdrmd
စာအုပ္အမည္ = MICROSOFT WORD 2002
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?udt25jcc8o5f3d2
စာအုပ္အမည္ = MICROSOFT EXCEL 2002
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?yzyummzde2m
စာအုပ္အမည္ = ၂၁ရာစုဂူးဂဲႏွင့္ေၿပာင္းလဲသြားေသာ
အင္တာနက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုေလ့လာၿခင္း
ေရးသားသူ = ညီလင္းဆက္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?ymzb9ubyzmm
စာအုပ္အမည္ = ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူတိုင္းအတြက္အဂၤလိပ္စာ
ေရးသားသူ = ေမာင္ေမာင္ၿမင့္သိန္း(စက္မွဳတကၠသုိလ္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?twnftxnvxtr
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာဘေလာ့တစ္ခုၿပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
ေရးသားသူ = ညီလင္းဆက္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?xagz1meq9yn
စာအုပ္အမည္ = ADOBE PHOTOSHOP 7.0
ေရးသားသူ = ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =http://www.mediafire.com/?0yxwwztxf1kက်ဳပ္အတြက္ကေတာ့ ရွယ္ၿပီးရင္း ရွယ္တယ္ဗ်ာ ။ ကိုယ္မတတ္တာေတြ စာအုပ္ၾကည့္ၿပီး ကလိတယ္ဗ်
ရင္ေမာင့္ဆီမွာ ဤစာအုပ္ေတြ အကုန္လံုး ေဒါင္းလြတ္ ဆြဲယူထားၿပီးသားပါ ။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာဖတ္ရႈ့ရင္း
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးတာပါ ။ တစ္ကယ္ေက်းဇူးတင္ထိုက္တဲ့သူကေတာ့ မူရင္း ရွာေဖြ တင္ျပေပးထားတဲ့ ခ်ယ္ရီၿမိဳ႕ေတာ္ စာအုပ္စင္ေလးကိုပါ ။ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိန္ကုန္တယ္ဆိုေပမယ့္ ။ မူရင္း တင္ေပးသူေလာက္ ပင္ပန္းမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကို ေက်းဇူးသြားတင္ေပးၾကပါလို့ေတာင္းဆိုပါတယ္ http://cherrymyodaw.blogspot.com/။ အခုတင္ေပးလိုက္တဲ့ စာအုပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္က ညီငယ္ ညီမငယ္ေလးမ်ားအေနနဲ႔ ေဒါင္းလို႔ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ www.mediafire.com ကို ျမန္မာျပည္က ပိတ္ထားလို႔ ေဒါင္းမရတာပါခင္ဗ် ။ ဒီအတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ ။

ေလးစားလွ်က္. . . . ကိုရင္ေမာင္ . . . . www.shwemyotaw.com/profiles/profile/show?id=jupitarynmg မူရင္းေဖၚျပသည့္ေနရာ