Wednesday, October 20, 2010

စာအုပ္

စာအုပ္ကုိ ႏွစ္သက္တယ္၊ စာအုပ္ကုိ ျမတ္ႏုိးတယ္၊ စာအုပ္ကုိ ခင္တြယ္တယ္ ဆုိတဲ့ လူေတြအတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီရက္ပုိင္း စာအုပ္ေတြပဲ ရွာေနတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္ Website ေတြပဲ ေတြ႕ေနတယ္။  ျမန္မာစာအုပ္ ဆုိက္ကုိ ကုိ http://ebooks.mmblogs.net/ သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။