Monday, October 18, 2010

System ကုိ ကာကြယ္ပါAdvanced System Care က သင့္ရဲ႕ System ကုိ ကာကြယ္ေပးတယ္။ ျပဳျပင္ေပးတယ္။ လ်င္ျမန္မႈကုိ ေပးတယ္ဆုိရင္ သင္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္မလဲ။ စက္တစ္လံုးမွာ System ဆုိတာ ခရာပဲေနာ္။ ဒါဆုိ သံုးမလား။ မသံုးဘူးလား။ သံုးသင့္တယ္ေနာ္။ ဒါဆုိ ဒီမွာသာ ယူေတာ့ ။ Advanced System Care Download