Monday, October 18, 2010

Slideshow Studio Portable

 ဓာတ္ပံုေတြကုိ သီခ်င္းနဲ႔ အယ္ဘမ္ လုပ္တဲ့အရာ။ လြယ္လဲလြယ္။ Install လုပ္စရာလဲ မလုိေတာ့ ပုိႀကိဳက္တာေပါ့။ Portable ေလ။ ဆုိက္ကေတာ့ နည္းပါတယ္။ 21 MB ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ။ ဒီမွာ Download ယူပါ။