Thursday, September 2, 2010

အလုပ္မ်ားလြန္းလို႔ စာမဖတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့လား (ပါေမာကၡ ေအာ္စလာ၏ စာဖတ္နည္း)

မည္သူမဆို
ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္၌
အနက္အိပ္ရာထခ်ိန္ထက္
နည္းနည္းျဖစ္ေစ
အသိဉာဏ္ပညာ ပုိရွိေနရမည္၊
သို႔မဟုတ္ပါက
လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္
အႀကီးမားဆံုးျပစ္မႈကို
က်ဴးလြန္ခဲ့ရာေရာက္သည္ တဲ့။
လီယိုဗတ္စကာဂလီယာကဆိုသည္။
မွန္သည္။
လူသည္ မနက္ထက္ ညမွာ ပညာပိုရွိရမည္။
မေန႔ကထက္ သည္ကေန႔ ပညာပိုရွိရမည္။
အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ ပိုစီးလာရမည္။
သည္အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မည္နည္း။
တစ္နည္းသာ ရွိသည္။
"စာဖတ္ပါ"၊ ဒါပဲ။
ေန႔စဥ္ဖတ္ပါ။ စာေကာင္းေပေကာင္းကို ေရြးဖတ္ပါ။ ကုိယ့္အလုပ္အတြက္ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ အသံုး၀င္မည့္အရာကို ဦးစားေပး ေရြးဖတ္ပါ။ ညအိပ္ရာ၀င္ကာနီးတုိင္း သည္ကေန႔ ငါ့မွာ ဘာအသိဉာဏ္ပညာ တိုးသလဲ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းပါ။

တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ အလုပ္ေတြမ်ားလြန္းလို႔ စာအုပ္ဆိုတာ ေကာက္ေတာင္မကိုင္ႏုိင္ဘူးတဲ့။

ဟုတ္ရဲ႕လား။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အလုပ္မ်ားေနလို႔လဲ။

ပါေမာကၡ ေအာ္စလာထက္ေတာ့ ပိုမမ်ားႏိုင္ဘူးထင္သည္။

ပါေမာကၡေအာ္စလာ (Sir William Osler) (၁၈၄၉-၁၉၁၉) ဟူသည္က ကမၻာ့ေဆးေလာကမွာ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ကေနဒါလူမ်ိဳး သမားေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ ပါေမာကၡတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆးပညာရွင္ အေျမာက္အျမားကိ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည္။ သူေရးသားျပဳစုသည့္ ေဆးက်မ္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈ၍ ဆရာ၀န္ျဖစ္လာသူတို႔ကား ေရတြက္၍ပင္ ရမည္မထင္။

သူ႔အေၾကာင္းကို အတၳဳပၸတၱိဆရာမ်ားစြာတို႔ ခ်ီးပဂုဏ္တင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သူ႔အား ေဆးပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္႐ံုမွ်အတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ၾကျခင္း မဟုတ္။

သူသည္ ေဆးပညာအရာ၌ ႀကီးက်ယ္သူျဖစ္သည္မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ပို၍ႀကီးက်ယ္သည္ကား သူ၏ နက္႐ိႈင္းက်ယ္၀န္းလွေသာ ပညာဗဟုသုတျဖစ္၏။

ေအာ္စလာသည္ ေဆးပညာသာမဟုတ္ အသိပညာဟူသမွ်ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခံုမင္သူျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူတို႔ ေတြးခဲ့ႀကံခဲ့ လုပ္ကုိင္ခဲ့သမွ်ကို သူသိခ်င္ ၾကားခ်င္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္လံုး၏ တန္ဖိုးအရွိဆံုး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သူမွတ္သားနာယူခ်င္သည္။

သည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းသည္ စာဖတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူသိသည္။

သို႔ေသာ္ သည္ကိစၥအတြက္ သူ႔မွာ အခက္အခဲရွိသည္။ အခက္အခဲက သည္ကေန႔ စာဖတ္ခ်င္လ်က္ မဖတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနရသည္ဆိုသူေတြ ေျပာေလ့ရွိၾကသည့္ အလုပ္မအားျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မရွိျခင္း။

ေဆးကုသရသည္။ ေဆးပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရသည္။ ေဆးသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း အာ႐ံုစူးစိုက္ရေသးသည္။

တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီသည္ သူ႔အတြက္ အလြန္နည္းေနခဲ့သည္။

စာဖတ္ခ်ိန္ရခ်င္လွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ထဲက ဖဲ့ယူရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့။

သို႔ႏွင့္ ညအိပ္ရာ၀င္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ စာ ၁၅ မိနစ္ဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခု သူအစျပဳခဲ့သည္။ ည ၁၁ နာရီ အိပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စာအတြက္ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္ထပ္ယူ။ ၁၁ နာရီ ၁၅ က်မွအိပ္။ အလုပ္မ်ား၍ ည ၁၂ နာရီ ထိုးသြားလွ်င္လည္း ေနာက္ထပ္ ၁၅ မိနစ္တိုး၊ သန္းေကာင္ေက်ာ္ၿပီး ၁၅ မိနစ္မွာအိပ္။

အိပ္ကာနီး ၁၅ မိနစ္ စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ အလုပ္မ်ားေသာ ဆရာ၀န္ႀကီး ျဖစ္စကာလမွာပင္ သူရရွိခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္ကာနီးအခ်ိန္ထိ ေန႔စဥ္မပ်က္ က်င့္သံုးခဲ့ရာ အႏွစ္ ၇၀ မွ် ရွည္လ်ားေသာ သူ႔သက္တမ္းကာလအတြင္း စာအုပ္စာတမ္း က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖတ္႐ႈျဖစ္ခဲ့သည္။

ၿပီးၿပီးေရာ ဖတ္႐ႈျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။

ကိုယ္တုိင္ဖတ္႐ံုျဖင့္ မတင္းတိမ္၊ ေနာက္လူမ်ားအတြက္ပါ ၫႊန္းသြားခဲ့ေသး၏။ စာဖတ္ရန္အတြက္နည္းတူ အခ်ိန္ကုတ္ကတ္ရယူကာ သူေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ သူ၏ စာအုပ္အၫႊန္းက်မ္းႀကီး၌ စာအုပ္စာတမ္းက်မ္းေပါင္း (၇၇၈၇) အုပ္ကို စနစ္တက် ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။

အဲဒါ ပါေမာကၡေအာ္စလာ၏ စာဖတ္နည္း ျဖစ္သည္။ သင္ေရာ တစ္ေန႔မွာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ရွာမရႏိုင္ဘူးလား။ အိပ္ရာ၀င္ မဟုတ္လွ်င္ အိပ္ရာထ၊ ဒါမွမဟုတ္ နံနက္စာမစားမီ၊ သို႔မဟုတ္ စားၿပီး ေန႔လည္၊ ဒါမွမဟုတ္ ညေန။

ကုိယ္ဖတ္မည့္ စာအုပ္ေတြကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထား။ အိတ္ထဲေဆာင္လို႔ရတာ အိတ္ထဲမွာ၊ သို႔မဟုတ္ လြယ္အိတ္ထဲမွာ၊ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးစားပြဲ အံဆြဲထဲမွာ၊ ဧည့္ခန္းမွာ၊ အိပ္ခန္းမွာ၊ .....။

အဲသလိုထားမည္ဆိုက စာဖတ္ခ်ိန္ေလးေတြ ငါးမိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္၊ ဟိုနည္းနည္း သည္နည္းနည္း စုေပါင္းကာ တစ္ေန႔ ၁၅ မိနစ္မက ရမွာေသခ်ာသည္။

၁၅ မိနစ္ပဲ ဖတ္ႏုိင္သည္ထားဦး၊ ေန႔စဥ္မွန္မွန္သာဆိုက သင္ရရွိမည့္ အက်ိဳးရလဒ္သည္ မေသး။

တြက္ခ်က္ထားသူတို႔ အဆိုအရ တစ္ေန႔ ၁၅ မိနစ္ဖတ္လွ်င္ တစ္လမွာ စာအုပ္ထူထူႏွစ္အုပ္ ဖတ္ၿပီးႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္မွာ ပ်မ္းမွ် ၂၀-၂၅ အုပ္ ဖတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္သက္တာအတြင္း စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေတာ့ သင္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။

တစ္ေထာင္ဆိုတာ နည္းသလား။

တစ္ခုပဲ သတိထားဖို႔လိုသည္။ တကယ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ စာအုပ္ေကာင္းေတြ ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈမိဖို႔ပင္။

(ေဖျမင့္ ၏ "စာဖတ္သမား၏ မွတ္စုမ်ား" စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
http://www.myanmarthway.co.cc/2010/01/blog-post_2281.html မွ