Sunday, November 28, 2010

ၿမန္မာသီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္းမ်ား

ပါ၀င္ေသာ သီခ်င္းနာမည္မ်ားၾကည့္ရန္

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

No - Unplugged

ဘ၀သစ္ရဲ့မာတိကာ - Reason ( ေအာင္လ )

နင္ယုံၾကည္တဲ့အခ်ိန္ - ထက္ေနၾကည္

Part -1

Part - 2

Part - 3

အြန္လုိင္းအခ်စ္သီခ်င္းမ်ား

ဘာလာလာ - ၁

ဘာလာလာ - ၂

မ်ဳိးၾကီး သီခ်င္းမ်ားစုစည္းမွဳ

မ်ဳိးၾကီး - ယူလုိက္

မ်ဳိးၾကီး - ေက်ာက္စာမ်ား