Wednesday, November 10, 2010

ဖုန္းနံပါတ္သိလွ်င္ အိမ္လိပ္စာသိေအာင္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္.............

ဖုန္းနံပါတ္သိလွ်င္ အိမ္လိပ္စာသိေအာင္လုပ္တဲ့ Web Site တခုတင္ၿပခ်င္ပါတယ္။
ဒီ Web Site ေလကို ၿမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွၿပဳလုပ္ထားခ်င္ၿဖစ္ပါတယ္။
Name (or)Phone ေနရာတြင္မိမိသိလိုေသာဖုန္းနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး Enter
ေခါက္ပါက ဖုန္းပိုင္ရွင္နာမည္္ ႏွင့္တကြ လိပ္စာပါေတြရပါလိမ့္မည္။အေရးႀကီး
ေသာဖုန္းနံပါတ္ မ်ာပါေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ဒီေနရာမွ Click ႏွိပ္ၿပီးသြာပါ။

http://www.myanmarteldir.com/